K2 item: Kristian Strandberg Dreyer

For cirka 2 måneder siden var vores ene partner og advokat, Kristian S. Dreyer, i retten for at repræsentere en privat boligsælger i en principiel sag om deres oplysningspligt.

Sagen er opstået på baggrund af Folketingets beslutning om at pålægge kommunerne midlertidigt at skulle huse flygtningefamilier. Sagen gik således ud på om en privat boligsælger skulle oplyse køber om, at naboejendommen var udpeget af kommunen til at blive beboet af 6 personer med flygtningestatus, og om køber i et sådant tilfælde kunne hæve boligkøbet.

Dommen er nu blevet afsagt og vi kan med glæde fortælle, at vi vandt. Dommeren mente ikke, at det var noget, der skulle oplyses om, og det var under alle omstændigheder ikke nogen væsentlig mangel ved den købte bolig, der berettigede til at hæve købet.

Det understreges, at modparten har anket dommen til Østre Landsret, men sagen er interessant, fordi en række beboere rundt omkring i kommunerne vil stå i samme situation ved sit salg af deres ejendomme. Om dommens resultat bør også nævnes, at boligen hvori de pågældende flygtninge er blevet placeret, er beliggende i et blandet område af både boliger og halvoffentlige institutioner.

Dommen kan læses her

Spørgsmål til sagen eller lignende problemstillinger kan rettes direkte til Kristian Dreyer på ksd@galst.dk