SVEJGAARD | GALST | QWIST Advokataktieselskab
Nyboder

Advokat Kristian Dreyer vinder voldgiftssag for Bent Barsdal A/S mod Forsvarsministeriets

Ejendomsstyrelse om ekstrakrav ved renovering af Nyboder

Koeler

Advokat Kristian Dreyer fik Uni-Trafo Technic frifundet i retssag anlagt af Teknologisk Institut.

Sagen vedrørte levering af klimaskabe samt opfyldelse af Maskindirektivet og Lavspændingsdirektivet.

Kameo ApS

Advokat Christian Steen Laursen har bistået Kameo ApS med at opnå tilladelse som betalingsinstitut i Danmark.
Kameo arbejder med crowdlending til virksomheder

Attendo

Advokat Kristian Dreyer bistår Attendo, Danmark, i forbindelse med etablering af nye plejehjem.
Attendo AB er børsnoteret på NASDAQ Stockholm.

Hvad kan vi hjælpe med?

Erhvervs & selskabsret

Erhvervs- & selskabsret

Vi rådgiver bl.a. om valg af selskabsform, virksomhedsoverdragelser, koncernstrukturering, børs- og selskabsret, aktionærforhold, generationsskifte, omstruktureringer, immaterialret, udarbejdelse af virksomhedens kommercielle kontrakter og meget mere.

Læs mere
Fast ejendom & byggeri

Fast ejendom & byggeri

Vi rådgiver bl.a. om alt indenfor køb og salg af fast ejendom, sale-and-lease-back projekter, finansiering, byggerier, entreprisekontrakter, projekt-udvikling, lejeret, erhvervslejeret, miljø- og planforhold og udenlandske ejendomme/projekter.

Læs mere
 Rets & voldgiftsager

Rets- & voldgiftssager

Førelse af retssager har altid været en af hjørnestenene i advokatgerningen og i vores forretning. Vi anvender aktivt domstolene i konfliktløsningen, og repræsenterer vores kunder ved samtlige retsinstanser og i alle anke- og voldgiftsnævn.

Læs mere