Nyboder
Advokat Kristian Dreyer vinder voldgiftssag for Bent Barsdal A/S mod Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om ekstrakrav ved renovering af Nyboder
Koeler

Advokat Kristian Dreyer får Uni-Trafo Technic frifundet i retssag anlagt af Teknologisk Institut. Tvisten omhandlede bl.a. regler om den europæisk CE-mærkning samt EU's lavspændingsdirektiv.

Kameo ApS

Advokat Christian Steen Laursen bistår Kameo ApS. Opnået tilladelse som betalingsinstitut i Danmark.

Attendo

Advokat Kristian Kristian bistår Attendo i forbindelse med etablering af nye plejehjem. Attendo AB er børsnoteret på NASDAQ Stockholm.

VVS
Hans Christian Galst bistår VVS firmaet Christoffersen & Knudsen A/S med generationsskifte. Hans Christian indtræder samtidigt i bestyrelsen i Christoffersen & Knudsen A/S.
eloomi
Vi har bistået eloomi A/S med at hente venturekapital hos Seed Capital
nybyggeri
Advokat Kristian Dreyer rådgiver om grundsalg i Københavns Sydhavn
csl

Advokat Christian Steen Laursen har bistået ejerne af Vinther & Strøm A/S med et frasalg af virksomheden til Bravida Danmark A/S. Virksomheden beskæftiger 52 medarbejdere.

politi

Advokat Kristian Dreyer opnår tiltalefrafald for klient i ejendomsmæglerbranchen - straffesag opgives.

Erhvervs- & selskabsret

1

Vi rådgiver bl.a. om valg af selskabsform, virksomhedsoverdragelser, koncernstrukturering, børs- og selskabsret, aktionærforhold, generationsskifte, omstruktureringer, immaterialret, udarbejdelse af virksomhedens kommercielle kontrakter og meget mere.

Læs mere

Fast ejendom & byggeri

2

Vi rådgiver bl.a. om alt indenfor køb og salg af fast ejendom, sale-and-lease-back projekter, finansiering, byggerier, entreprisekontrakter, projekt-udvikling, lejeret, erhvervslejeret, miljø- og planforhold og udenlandske ejendomme/projekter.

Læs mere

Rets- & voldgiftssager

Rets & voldgiftsager

Førelse af retssager har altid været en af hjørnestenene i advokatgerningen og i vores forretning. Vi anvender aktivt domstolene i konfliktløsningen, og repræsenterer vores kunder ved samtlige retsinstanser og i alle anke- og voldgiftsnævn.

Læs mere